Het naakt is zoals u allen weet

een geliefkoosd thema in de diverse disciplines die de beeldtaal kent.

Toch hanteert Filip Bisschop het naakt

op een verrassende, persoonlijke en tevens aantrekkelijke manier.

Hij bezit duidelijk de vrij uitzonderlijke gave

om in enkele gevoelige lijnen

het complexe van een menselijk lichaam te vatten,

zijn sierlijkheid en zijn sensualiteit te bewaren en te sublimeren.

In wat hij omschrijft als schetsen en tekeningen,

friezen en labyrinten

verschijnt in prille lijnen een vrouwelijk naakt

in diverse houdingen

die telkens perfect zijn weergegeven

en daarnaast een etherische sensualiteit bezitten.

 

Het naakt wordt hier een motief, een trilling,

een teken,

een rimpeling als het ware op het witte water van het papier,

een rimpeling die zich herhaalt in een horizontale ritmiek,

in friezen waarin het beeld van het vrouwelijke naakt

een soort schriftuur geworden is.

Filip omschrijft  zijn naakten als figuren.

Het zijn inderdaad tekens die niets met anekdotiek te maken hebben

noch met een concrete identiteit.

 

Zijn naakten overstijgen duidelijk alle concrete referenties

 en zijn als het ware letters in een woord, woorden in een zin,

sjablonen die op diverse manieren kunnen worden ingezet,

fragmenten van een groter geheel

die echter hun subtiel lijnenspel bewaren

en grafisch element of onderdeel zijn geworden

zonder hun eigenheid prijs te geven.

In zijn afzonderlijke tekeningen van een enkel geïsoleerd naakt

blijkt duidelijk hoezeer het abstraheren

de sensibiliteit en de sensualiteit van het afgebeelde niet schaadt

maar van een alom bekend gegeven

een unieke beeldende ervaring maakt

die boven traditionele verworvenheden uitstijgt.

                                                                                                           Oostende 2014

                                                                                                    Hugo Brutin (a.i.c.a.)

© 2017. Filip Bisschop 

Ommegangsdreef 39, Meulebeke 8760     Tel: 0483/583845     E-mail: f.bisschop@telenet.be